آخرین مفالات
ورود اعضا
نام کاربری :
گذرواژه :    


عضويت در اتحاديه گياهان دارويي و فراورده هاي غذايي

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

خواهشمند است پس از تصويب عضويت اين شركت در اتحاديه صادركنندگان گياهان دارويي و فرآورده هاي غذايي ايران دستور فرماييد كارت عضويت به نام اين شركت صادر گردد. در ضمن بدينوسيله تعهد مي نمايم :

1.در امر صادرات كالاهاي كشور سعي و جديت كامل نمايم تا كالاي صادره توسط اين شركت از لحاظ مرغوبيت جنس در سطح بالا و برابر استانداردهاي بين المللي باشد.
2.چنانچه اتحاديه با كسب موافقت اعضاء و براي كسب تسهيلات در صدور كالا تعهداتي را در برابر سازمان هاي دولتي كشور قبول نمايد و آن تعهدات مربوط به كالاهاي صادره توسط اين شركت نيز باشد اين شركت بدينوسيله متعهد و ملتزم مي گردد تا بمحض اطلاع اتحاديه براي انجام تعهد سپرده شده به نسبت آنچه به اين شركت تعلق خواهد گرفت اقدام فوري مبذول نمايد.
3.متعهد مي گردد توصيه ها و نظرات اتحاديه را فورا" به مرحله اجراء بگذارد....خلاصه اي از بخشهاي اساسنامه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

خلاصه اي از بخشهاي اساسنامه، مرتبط با اعضاء اتحاديه صادركنندگان گياهان دارويي و فراورده هاي غذايي ايران (صمغ ، ريشه ، دانه و زعفران )
 
اتحاديه صادركنندگان گياهان دارويي و فراورده هاي غذايي ايران وابسته به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه بعداً از نظر رعايت اختصار به ترتيب " اتحاديه و اتاق " ناميده خواهد شد به منظور بهبود وتوسعه صادرات گياهان داروئي، فرآورده هاي غذائي، صمغ ، دانه ، ريشه هاي گياهي و زعفران طبق مواد اساسنامه تشكيل گرديده است.
( فصل اول -  هــــــــــــدف )
ماده 1_‌  حفظ و حمايت از منافع اعضاي اتحاديه و اقدام جدي براي جلوگيري از رقابت هاي ناسالم و مضـــــر و عواملي كه موجب ركود و بحران بازار گياهان دارويي و فراورده هاي غذايي ايران و سد راه پيشرفت آن مي باشد.