اخبار و اطلاعیه ها
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
اعزام هیئت تجاری و بازاریابی به بیست و پنجمین نمایشگاه به باکو تاریخ نگارش : یکشنبه 1397/12/12


اعزام هیئت تجاری و بازاریابی به بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و ماشین آلات وابسته آذربایجان باکو WORLD FOOD 2019 همزمان با نمایشگاه بین المللی بسته بندی و تجهیزات. به شرکت کنندگان با تامین شرایط یارانه سازمان توسعه تجارت طبق شیوه نامه اعزام هیئت های تجاری پرداخت می گردد.