اخبار و اطلاعیه ها
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نمایشگاه بین المللی تخصصی نوشیدنی های سرد و گرم در عراق تاریخ نگارش : شنبه 1397/12/18


نمایشگاه بین المللی تخصصی نوشیدنی های سرد و گرم عراق، هزینه های غرفه برای شرکت های ایرانی حاضر در نمایشگاه را اعلام کرده است.اجازه فروش محصول غرفه داران در نمایشگاه و هم چنین پرداخت گمرکی کشور عراق در صورت فروش محصول و امکان استرداد کالاهای ارسال شده از دیگر موارد قابل ذکر در این نمایشگاه است.جهت کسب اطلاعات مربوط به هزینه های غرفه با دفتر اتحادیه تماس حاصل فرمایید.