اخبار و اطلاعیه ها
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
بزرگترین نمایشگاه توانمندیهای ایران در اربیل عراق با شرایط ویژه تاریخ نگارش : یکشنبه 1398/2/8


 

شرکت نمایشگاههای دائمی و بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی اعلام کرد به استناد مجوز صادره از سازمان توسعه تجارت کشور بزرگترین نمایشگاه توانمندیهای ج.ا.ایران در تاریخ 17 الی 21 خرداد 98 با شرایط بسیار ویژه در اربیل عراق برگزار خواهد شد.

30 درصد یارانه به واحدهایی که دارای پروانه بهره برداری و 50 درصد به واحدهای مدال آور و صادرکنندگان نمونه کشوری اعمال و ضمن ثبت نام از حساب آنان کسر خواهد شد.اطلاعات تکمیلی در دفتر اتحادیه موجود است.