اخبار و اطلاعیه ها
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روش ارائه خدمات بانک کونلون پین به ایرانیان تاریخ نگارش : یکشنبه 1398/2/8


اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران اعلام کرد عطف به نامه جناب آقای دکتر وردی نژاد مدیر محترم پروژه چین اتاق تهران، هفته گذشته بانک کونلون چین در خصوص روش و محدوده ارائه خدمات آن بانک به مشتریان ایرانی خود نامه ای را ارسال نموده است که در دفتر اتحادیه موجود است.