اخبار و اطلاعیه ها
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
دوره آموزشی اتاق ایران تاریخ نگارش : شنبه 1398/2/14


در راستای دوره های آموزشی جهت توانمندسازی تشکل های اقتصادی، دوره آموزشی "نحوه مشارکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی" روزهای یکشنبه 15 و 22 اردیبهشت ماه در طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران برگزار می گردد.

یکشنبه 15/02/98 از ساعت 14 الی 17

یکشنیه 22/02/98 از ساعت 9 الی 12

نام استاد: آقای حسن علاوش

شماره تماس: 85732511