اخبار و اطلاعیه ها
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
غرفه های بازارچه جشن رمضان تاریخ نگارش : دوشنبه 1398/2/16


تعدادی از غرفه های بازارچه جشن رمضان که از تاریخ 20-31 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود به صاحبان مشاغل مرتبط علی الخصوص در حوزه تامین کنندگان مواد عذایی واگذار می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید

www.jashneramezan.ir